Frézování vodovodního potrubí

Pro frézování vodovodního potrubí používáme širokou škálu speciálních frézovacích hlavic poháněných buď tlakovou vodou nebo strojním pérem. Velmi ostrá brusná fréza, zvolená s ohledem na ucpané potrubí, dokáže zbrousit z vnitřní stěny potrubí veškeré usazeniny a obnovit tak původní světlosti potrubí. Tlaková voda použitá při broušení odplaví veškerou směs z potrubí vodovodu. Frézování potrubí od vodního kamene a pevných usazenin se provádí, pokud nechcete nebo nemůžete měnit staré rozvody za nové, ale chcete prodloužit životnost stávajícího potrubí o několik let.

Různorodá časová zástavba měst a obcí mapuje postupný vývoj použitých materiálů u vodovodního potrubí.

Tato skutečnost přináší zvýšené nároky na zvolení vhodného technického a technologického postupu s ohledem na stáří a uložení potrubí, dále rozhoduje o použití vhodných frézovacích hlavic a o prodloužení životnosti potrubí na další roky užití. Jste-li majitelé starších ocelových/litinových rozvodů, určitě Vás trápí zarůstání stěn vodním kamenem nebo rezavění stěn a spojů potrubí. Průměr trubek se tím zmenšuje a dochází ke snížení tlaku a průtoku pitné vody.

Materiál potrubí

Každý materiál měl ve své době přednosti. Dříve se používaly převážně kovové materiály - nejméně vhodné byly olověné trubky. Naopak nejrozšířenějším trubním materiálem byla pozinkovaná ocel, kterou později nahradila měď. V současnosti jsou kovová potrubí nahrazována plasty.