Rady a návody instalatéra

Provoz vnitřní kanalizace

Na každý rozvod potrubí je třeba se dívat očima instalatéra, který bude rozvody čistit, udržovat a opravovat.

Jiř při návrhu vnitřní kanalizace je nutné dbát na dostatečný spád a dimenzi potrubí. Pokud jsou navíc na úseku kritická místa - špatná dostupnost, mnoho kolen a změn směru - je požadované rozmístění několika čistících tvarovek. Dále je nutné brát v úvahu, že na stěny kanalizace budou působit různé vnější vlivy. Tím, že nebudete během montáže dodržovat správný technologický postup, ohrožujete bezproblémový provoz a samotnou životnost potrubí. Nespoléhejte se jen na vlastnosti a rezervy použitých materiálů. U potrubí s minimálním sklonem je třeba zajistit dostatečné zavodňování.

Dalším faktorem ovlivňující bezproblémový provoz vnitřní kanalizace je správný výběr potrubí.