Kontrola odpadů kamerou

Pravidelná kontrola a udržování řádného technického stavu kanalizace po celou dobu její životnosti je jedním z prvořadých úkolů provozovatele kanalizační sítě.

Kontrola odpadů kanalizační kamerou s otočnou hlavou 360° je nejefektivnější způsob, jak zjistit stav stěn potrubí a co nejrychleji odhalit skrytou závadu a příčinu opakujících se problémů! Proto doporučujeme průběžné kamerové zkoušky odpadů kanalizace, pravidelný kamerový průzkum dešťových svodů a preventivní kamerovou kontrolu domovní stoupačky spolu s tlakovou zkouškou vnitřní a vnější kanalizace, které včas odhalí nepříjemné havárie kanalizace. Po prohlídce kanalizace kamerou vypracujeme revizní zprávu a přiložíme barevný záznam na DVD, kde je přesně zdokumentován stav kanalizace a délka kontrolovaného úseku. Její následná oprava je tak výrazně levnější.

Nevíte, kde je problémové místo? Najdeme ho!

Kamerové prohlídky potrubí v kombinaci s trasováním kanalizace nám umožní přesné nalezení skrytých potrubních rozvodů a nalezení jakýchkoliv viditelných prvků v kanalizaci jako jsou: odbočky, čistící kusy, oblouky a závady na kanalizaci, ke kterým patří prorostlé kořeny, zarostlé potrubí, průsak staré kanlizace apod. Moderní kamerové systémy, jako je pojezdová kamera s robotickou hlavou pro diagnostiku stavu kanalizace, šachet, jímek, stok, vodovodů, parovodů a potrubí do DN 1200mm, zapisují celkovou vzdálenost kontrolovaného úseku, změří velikost prasklin, ovalitu a spád potrubí. Všechny zjištěné hodnoty a závady v kanalizaci se zapisují do nahrávaného záznamu přímo při provádění revize.

V současné době jsme začali provádět kamerové kontroly potrubí malých rozměrů DN 50 mm - bazénového potrubí, jezírek, závlahových systémů, vzduchotechniky, centrálních vysavačů, rozvodů pitné vody apod. Velice často se stává, že potrubí bazénů uniká a místo závady je velmi těžké najít bez rozkopání terénu. Po nalezení místa úniku jsme schopni poškozené místo opravit bezvýkopovou opravou, takže není třeba rozkopat dlažbu kolem bazénu nebo okrasnou zahrádku.