Profesionální čištění odpadů

Tlakové čištění odpadů

spolehlivě řeší

 • ucpanou ležatou kanalizaci
 • zatukovaný odpad
 • naplaveniny z dešťových vpustí
 • nečistoty v podlahové vpusti
 • přicpaný lapač tuků

Strojní čištění odpadů

spolehlivě řeší

 • ucpaný odpad umyvadla
 • neodtékající sprcha, záchod
 • zanesené svislé a větrací potrubí
 • neprůchodné připojovací potrubí
 • elektrické / bubnové / sekvenční čistící nástroje

Kontrola odpadů kamerou

spolehlivě prověří

 • stav domovních odpadů
 • revize kanalizace
 • revize stok
 • kontrola kanalizační sítě
 • kontrola vodovodní sítě

Tlakové zkoušky potrubí

spolehlivě prověří

 • těsnost vodovodního potrubí
 • těsnost bazénového potrubí
 • těsnost podlahového topení
 • těsnost domovní kanalizace
 • těsnost hlavního řádu

Frézování stoupaček a domovních odpadů

spolehlivě odstraní

 • usazeniny a naplaveniny
 • zatukované potrubí

Chci vědět více

Frézování vodovodního potrubí

spolehlivě odstraní

 • vodní kámen
 • vápenec
 • rez

Chci vědět více

Frézování kanalizace robotem

spolehlivě odstraní

 • překážky a pevné ucpávky
 • přesahy hrdel
 • hřebíky, stavební pěnu

Chci vědět více

Frézování kořenů v kanalizaci

spolehlivě obnoví

 • průchodnost kanalizace
Opět ucpaná kanalizace? Třebaže proběhlo čištění odpadního potrubí před necelým půl rokem a Vy jste zaplatili nemalé peníze odborné firmě. Divíte se správně! Málo výkonná technika a naoko čistá kanalizace.
To
není náš přístup, my odpady zcela vyčistíme a naši práci doložíme kamerovou prohlídkou.

V jarním a podzimním období, kdy jsou silnější dešťové srážky, vnikají do kanalizace ze dvorních a uličních vpustí různé nečistoty jako zbytky trávy, listí, písku a hlíny. Tyto naplaveniny se mají zachytávat v koších. Vlivem zanedbané preventivní údržby se nečistoty často usazují přímo v potrubí, kde se mohou vzpříčit nebo přischnout. Po delší době zde začnou zahnívat a zapáchat.

Preventivní čištění ležaté kanalizace a průběžná údržba

Z naší zkušenosti vyplývá, že pro zvýšení životnosti celého odpadního systému je nutná pravidelná údržba vnitřní kanalizace. Údržbou rozumíme pravidelné kontroly rozvodů, čištění zápachových uzávěrek, čistících tvarovek, vpustí, lapačů tuků a odlučovačů, dále dotěsňování potrubí, zkoušení a mazání armatur, obnovování nátěrů a tepelných izolací. Klasické splaškové kanalizační svody a kvalitní litinové stoupačky podle staré ČSN normy o průměru alespoň DN 100 a vyšší zpravidla nezarůstají. Svislé potrubí (stoupačky) se zanášejí prakticky pouze v odskocích a v napojení na ležaté potrubí (jedná se zarůstání profilu a problémy s těsností hrdla) - nechte si zjistit jak vypadá Vaše napojení a to spuštěním kanalizační kamery ze střechy domu nebo přípojovacího potrubí z hlavního řádu. Pokud se přesto potýkáte s opakovaně ucpanou ležatou kanalizací nebo s prorostlými kořeny v kanalizaci, jejich odstranění vyřešite frézováním.

Preventivní čištění splaškové kanalizace se doporučuje v intervalu 3–6 let a to v celém rozsahu, od jednotlivých čistících otvorů svislých svodů kanalizace až po zaústění do veřejné kanalizace. Interval nelze určit přesně a stejně pro všechny domy a objekty, záleží na počtu napojených bytů a armatur. Nejvhodnější je před samotným čištěním provést prohlídku tlačnou nebo pojezdovou kamerou, která jednoznačně určí technický stav stěn domovní a veřejné kanalizace. V případě dešťových svodů se doporučuje na jaře a na podzim čištění gajgrů od nečistot (naplaveniny, listí). Pokud je ale kanalizační systém osazen speciálními technickými zařízeními (zpětná klapka, lapač tukových nečistot, zápachové sifony na ležatém potrubí určeném k odvodu dešťových vod z balkonů, lodžií, teras, apod.) provádí se čištění 2× ročně, aby byla zajištěna průchodnost sifonů a plný odtok vody.

Údržba se zabývá i výměnou poškozených částí rozvodů a poškozených zařizovacích předmětů. V důsledku zanedbání prevence jsou následné opravy značně nákladné.