Tlakové čištění odpadů

Čištění tlakovou vodou je nejúčinnější na ucpané domovní odpady, dešťovou, svislou a ležatou kanalizaci.

Jedná se o nejlepší a nejefektivnější způsob, jak v krátkém čase vyčistit ucpanou ležatou kanalizaci, zanesené domovní stoupačky a přicpané odpadní potrubí. Vysokotlakému čerpadlu poháněnému separátním motorem o výkonu 200barů, vlastní nádrží na vodu a navijákem se 120m kanalizační hadicí o průtoku 100l/s neodolá žádná překážka v potrubí. Díky tlakové vodě vám dokonale vyčistíme celý průřez potrubí od usazenin i pevným nečistotám z vnitřní a venkovní kanalizace. Tlakové čištění je obzvlátě vhodné pro propláchnutí dešťových svodů, dvorních vpustí, dále pro odblokování ucpané kanalizační přípojky a vyčištění vodovodních přípojek napojených na kanalizační řád a to až do nominálního průměru DN 400.


Čištění kanalizace tlakovou vodou má oproti elektrickému strojnímu čištění ucpaných odpadů mnoho předností. Kanalizaci v objektu lze jednoduše vyčištit z venkovní revizní šachty bez nutnosti vstupu do domu. Při čištění tlakem vody je minimální riziko poškození potrubí, voda má velikou čistící sílu a průraznost, tudíž se jedná maximálně efektivní způsob čištění ucpaného potrubí. Na tlakovou hadici je možné nasadit různě výkonné hlavice a kanalizační trysky na čištění kanalizace.

Používáme

  • kanalizační rotační trysky