Tlakové zkoušky kanalizace

Aby naše služby v oblasti opravy a údržby kanalizace a potrubí byly ještě dokonalejší, začali jsme provádět tlakové zkoušky vnitřní i venkovní kanalizace. Tlakové zkoušky kanalizace jsou formou udržby, která důkladně prověří těsnost vaší splaškové kanalizace a přívodních rozvodů vody. Zkoušky těsnosti kanalizace a vodního potrubí provádíme buď stlačeným vzduchem nebo vodou dle norem ČSN EN 1610 a ČSN 75 0905.

Zkoušky těsnosti kanalizace a topného systému

Zkoušky těsnosti kanalizačních trubek se provádějí po dokončení výstavby nové sítě, při kontrole starých rozvodů, při rozsáhlé opravě kanalizačních tras a kanalizačních sítí nebo po rekonstrukci potrubí či kanalizace. Zkoušky vodotěsnosti kanalizace provádíme řízeným počítačem německé firmy MesSen Nord, který umožňují průběh tlaku při zkoušce převádět do digitální formy a sledovat jej na displeji po celou dobu měření přímo v terénu.

Součástí prohlídky je vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování do protokolů s grafickým zobrazením. Díky tomuto zařízení lze přesně zjistit, nakolik je potrubní a kanalizační systém narušen a následně provést nejvhodnější opravu, např. bezvýkopovou metodou epros DrainLiner.